INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

 

Quen é o Responsable do Tratamento?

Identidade: FUNDACIÓN  ADCOR
Dirección: Estrada dos Fortes 14, 15011, A Coruña
Teléfono: 981 217057
Correo electrónico:  fundación@adcor.org
Delegado de Protección de Datos: At Data Protection, S.L.P
Contacto DPO: pd@atdata.es

 

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Recompilamos diversos datos de carácter persoal para distintos tratamentos, cada un deles con finalidades concretas.

• Os datos recolleitos mediante a ligazón de contacto que figura na nosa web na sección co mesmo nome trátanse coa finalidade de atender a súa consulta.

• Os datos recolleitos a través das  cookies trátanse conforme á información contida na nosa política de  cookies e que pode consultar aquí. Esta páxina web usa  cookies exentas de consentimento.

• Cando intercambiamos correos electrónicos, os datos que se poidan incluír nos mesmos, mesmo en arquivos adxuntos, incorpóranse no seu caso a tratamentos de datos coa finalidade de atender ás solicitudes relacionadas coa consulta ou petición realizada e no seu caso incorpóranse á súa ficha de cliente.  A información intercambiada é confidencial e non pode ser revelada a persoas non autorizadas.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

No caso do tratamento de datos a través da ligazón de contacto, as  cookies ou correo electrónico, a lexitimación baséase no cumprimento dun servizo solicitado pola súa banda e o interese lexítimo do Responsable do Tratamento.

 

Por canto tempo se conservan os seus datos?

Os datos recolleitos a través da ligazón de contacto non se conservarán durante máis de doce meses.

Os datos intercambiados a través do correo electrónico conservaranse polo menos durante 5 anos. Unha vez pasado este prazo serán destruídos.

 

A quen se comunican os seus datos?

Os datos recompilados a través da nosa páxina web mediante a ligazón de contacto son recibidos a través dun servizo de correo que se xestionan a través do  backoffice da páxina web que se atopa aloxada no territorio da U.E. Fora dos supostos legalmente previstos non se levan a cabo comunicacións de datos.

 

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos
  • Portar os seus datos a outro Responsable
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

No caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos en  Rúa Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

Esta cláusula adicional atópase actualizada a data de abril de 2018.