INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

 

Quen é o Responsable do Tratamento?

Identidade: FUNDACIÓN  ADCOR
Dirección: Estrada dos Fortes 14, 15011, A Coruña
Teléfono: 981 217057
Correo electrónico:  fundación@adcor.org
Delegado de Protección de Datos: At Data Protection, S.L.P
Contacto DPO: dpd@atdata.es

 

Con que finalidade tratamos os seus datos?

Recompilamos diversos datos de carácter persoal para distintos tratamentos, cada un deles con finalidades concretas.

• Os datos recolleitos mediante a ligazón de contacto que figura na nosa web na sección co mesmo nome, trátanse coa finalidade de atender a súa consulta.

• Os datos recolleitos a través de las cookies trátanse conforme á información contidana nosa política de cookies, que puede consultar aquí. Esta páxina web emprega cookies exentas de consentimento.

• Cando intercambiamos correos electrónicos, os datos que se poidan incluir nos mesmos, mesmo arquivos adxuntos, incorpóranse no seu caso a tratamentos de datos coa finalidade de atender ás solicitudes relacionados coa consulta ou petición realizada e no seu caso, incorpóranse á su ficha de cliente.  A información intercambiada é confidencial e non puede ser revelada a persoas non autorizadas.

• Tratamos os teus datos de contacto cando te suscribes ao boletín para levar a cabo envíos de información sobre as nosas actividades e servizos.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

No caso do tratamento de datos a través do formulario de contacto, suscrición ao boletín informativo ou ás posibles cookies de terceiros que pudiese haber nalgún momento na páxina web, a base legal é o consentimiento do interesado. No caso dos datos tratados a través de correo electrónico ou de cookies de carácter técnico, a lexitimación básase no interese lexítimo do Responsable do Tratamento.

 

Por canto tempo se conservan os seus datos?

Os datos recollidos a través do enlace de contacto non se gardarán durante máis de doce meses, salvo que sexa imprescindible para garantir a prestación dun servizo ou solicitude.

Os datos intercambiados a través do correo electrónico conservaránse a lo menos 2 anos. Pasado este plazo, serán destruidos.

Os datos recopilados polas cookies, consérvanse polos períodos que se describen na política de cookies.

Os datos empregados para levar a cabo envíos de boletíns, conservaránse unha vez solicitada a Baixa por parte do usuario ate ser suprimidos unha vez transcurran os plazos legais nos que se puidese exixir responsabilidade á Fundación Adcor..

 

A quen se comunican os seus datos?

Os datos recolleitos a través da nos páxina web através do enlace de contacto ou suscrición son recibidos a través dun servizo de correo que se xestiona a través do backoffice da páxina web que se atopa aloxada no territorio da U.E. Fora dos supostos legalmente previstos, non se levan a cabo comunicación de datos.

En ocasión, co envío de boletíns ou newsletter podemos contar cos servizos de plataformas de terceros que cumplen cos protocolos axeitados como o Privacy Shield se están aloxados no territorio dos E.E.U.U.

 

Cales son os seus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos
  • Portar os seus datos a outro Responsable
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

No caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos na Rúa Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

Esta cláusula adicional atópase actualizada a data de abril de 2018.