AVISO LEGAL

 

XERAL

 

 1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario destas Condicións de Uso, ou ben daquelas que se atopen vixentes en cada momento en que o usuario acceda ao mesmo.

 

 1. O titular da web é FUNDACIÓN  ADCOR con  CIF  G15546484.

 

 1. Só se permite o acceso a este sitio así como o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ao presente aviso legal, a lei aplicable en cada momento, así como a moral, bos costumes e orde pública. FUNDACIÓN  ADCOR resérvase o dereito para retirar o acceso a este sitio, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario que  contraveña o disposto neste aviso legal, así como a poñer en coñecemento das autoridades competentes a realización de actividades que puidesen ser constitutivas de delito.

 

 1. FUNDACIÓN  ADCOR resérvase o dereito unilateral de modificar en calquera momento o presente aviso legal así coma calquera outras condicións xerais ou particulares que houbese na súa páxina web. Tamén se reserva o dereito para modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio web, así coma os contidos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos.

 

 1. O Usuario recoñece que o acceso a este sitio realízase baixo o seu libre consentimento e é responsabilidade exclusiva súa.

 

 1. FUNDACIÓN  ADCOR resérvase o dereito de poñer en coñecemento da Autoridade competente calquera outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou poidan ser constitutivos de delito.

 

 1. FUNDACIÓN ADCOR se reserva el derecho a poner fin a este servicio web en cualquier momento sin más requisito que el aviso en el presente aviso legal con 15 días de antelación.

 

 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

 

 1. FUNDACIÓN  ADCOR, non pode garantir a dispoñibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable de calesquera danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información contida na Web este sitio.

 

 1. No caso de que, por un ataque informático, se producisen erros na información facilitada, FUNDACIÓN  ADCOR non se fai responsable de tales erros así como dos danos causados polo uso da información derivada dos devanditos erros.

 

 1. O contido desta web é meramente informativo, non facéndose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na súa presentación. Se desexa información máis detallada, pódese poñer en contacto a través da dirección de correo fundacion@adcor.org  ou ben por teléfono no 981 217057.

 

 1. Salvo autorización expresa por escrito, non se permite o establecemento de dispositivos técnicos de ligazón que desde páxinas de terceiros dean acceso directo ás páxinas de Fundación  ADCOR.

 

 1. Este portal Web pode conter dispositivos técnicos de ligazón( s) a páxinas externas sobre as cales Fundación  ADCOR, non se responsabiliza en ningún caso nin respecto dos contidos nin respecto de calquera outro aspecto relacionado coas devanditas páxinas ou o seu acceso.

 

 1. Fundación  ADCOR non pode garantir a ausencia de virus informáticos ou de calquera outro compoñente ou condición prexudicial no noso portal Web ou nos servidores que os fan dispoñibles.

 

 1. Fundación  ADCOR non é responsable de calquera dano directo ou indirecto que poida ocasionar a exactitude, veracidade ou  exhaustividad da devandita información, ou o uso que del poida facerse.

 

RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

 

 1. A propiedade industrial e intelectual de cantos  logos, emblemas, ou calquera elemento incorporado no deseño deste sitio pertence en exclusiva a FUNDACIÓN  ADCOR. O Usuario recoñece e acepta estes dereitos. Os elementos desta web sobre os que FUNDACIÓN  ADCOR non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso.

 

 1. Queda prohibida a reprodución de todo ou parte do contido de www.adcor.org así como a súa transmisión ou rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, de FUNDACIÓN  ADCOR.

 

 1. Non está permitido eludir o  copyright sobre os dereitos de FUNDACIÓN  ADCOR, así como eludir ou tratar de eludir os sistemas que haxa ou poida haber de protección dos contidos. Permítese o dereito de cita sempre que se indique a fonte da que provén.

 

 1. Calquera violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos de FUNDACIÓN  ADCOR, será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección destes.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE

 

 1. FUNDACIÓN  ADCOR informa que este sitio web atópase aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por iso a única lexislación aplicable para resolver calquera conflito respecto da interpretación destas cláusulas, é a lexislación española, así como os Tratados Internacionais que subscribise España.

 

 1. Mediante a aceptación do presente aviso legal, o usuario sométese á xurisdición dos Tribunais da cidade da Coruña, para resolver calquera controversia relacionada co apartado anterior.

 

COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquera aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións:

fundacion@adcor.org  se o fai a través de correo electrónico ou ben por escrito a FUNDACIÓN  ADCOR, Estrada do Fortes Monte de San Pedro,  nº14, 15011, A Coruña.

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS

 

FUNDACIÓN ADCOR  Estrada do Fortes Monte de San Pedro,  nº14, 15011, A Coruña.

Telf  +34 981 217057

fundacion@adcor.org

Declarada de interese galego por Orde da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais do 25 de abril de 1996, figurando inscrita co  número 1996/3.

Número de Identificación Fiscal:  G15546484