HISTORIA DA ENTIDADE: Cronograma

comillas naranja21 1996

O 12 de febreiro de 1996 asínase a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación ADCOR. Constitúese o primeiro padroado.

 1997

A Fundación é cualificada como benéfico asistencial pola Consellería da Presidencia e Aministración Pública da Xunta de Galicia.

comillas naranja21 1998

Participación no Proxecto INLAMI, (Iniciativa de Emprego Horizon II da Unión Europea) do Concello da Coruña.

comillas naranja21 2000

Posta en marcha do Centro Especial de Emprego Dislabora Coruña e apertura tenda dCuero.

 

Creación do Centro de Día na cuarta planta do Centro Cívico de Monte Alto.

 

Apertura do Centro Ocupacional de E. Dequidt.

comillas naranja21 2004

Apertura do Centro Ocupacional dos Rosales.

 

Posta en marcha do Servizo de Vivenda a través da posta en marcha de dous pisos tutelados.

 

Inicio funcionamento do Servizo de Lecer.

comillas naranja21 2007

Certificación de centros e servizos na ISO 9001.

comillas naranja21 2008

Cesión por parte do Concello da Coruña dun terreo para a construción da residencia.

comillas naranja21 2009

Inicio construcción da residencia.

 

Premio Luis Tilve ao Traballo Digno.

comillas naranja21 2011

Inicio dunha nova área de negocio no CEE: Servizo de catering aos Centros Ocupacionais.

comillas naranja21 2012

Apertura do Centro Residencial de Terceira Idade.

 

Ampliación de servizos por parte de Dislabora Coruña: lavandería, recepción e limpeza do centro residencial.

comillas naranja21 2013

Calendario Solidario co Deportivo de A Coruña.

comillas naranja21 2014

Posta en marcha do servizo residencial para persoas con discapacidade intelectual.

comillas naranja21 2016

comillas naranja21 2017

Apertura do Centro de Día Terapéutico-Ocupacional.

comillas naranja21 2019

Inicio do proxecto de economía circular DLONAS, que recibiu o Premio B- Value 2019.

comillas naranja21 2020

Un ano marcado pola pandemia do Coronavirus, no que adaptamos os nosos Centros e Servizos á situación derivada da COVID-19.

comillas naranja21 2021